لوله کشی گاز

سیستم لوله کشی گاز ساختمان مشتمل بر لوله کشی رابط، کنتور و لوله کشی داخل ساختمان که از خروجی رگلاتور آغاز و به شیرهای مصرف ختم می شود هست. دستگاه نظارت مصالح را با استانداردهای تعریف شده ملی، شرکت گاز و یا بین المللی مطابقت می دهد و آن ها را انتخاب می کند و بر اجرای سیستم لوله کشی گاز توسط مجریان ذیصلاح یا مجریان تجربی دارای گواهی مهارت فنی از سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور و مجوز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، بر اساس طراحی ارائه شده نظارت خواهد کرد.

1- در نقشه لوله کشی گاز می بایست محل، قطر دودکش و پنجره در پلان مشخص و رنگ بندی با سایزینگ لوله ها مطابقت داشته باشد.

2- کروکی، آدرس و زیربنای ملک دقیق و کامل در نقشه ها مشخص گردد.

3- جهت شمال پلان از کوچه به سمت ورودی ملک ترسیم گردد.

4- با رعایت بند 3 در تمامی نقشه ها می بایست جهت شمال پلان و ایزومتریک نمایش داده شده باشد.

5- نقشه های تهیه شده توسط مجری می بایست خوانا، بدون قلم خوردگی، پلان معماری مطابق با واقعیت و با مقیاس مناسب باشد.

6- انجام بازرسی نهایی پرونده های فاقد برگه پیش بازرسی مجاز نیست.

7- مقیاس نقشه ها 1/100 و بر روی کاغذ A3 باشد.

لوله کشی ساختمان

علمک

1- انجام بازرسی پرونده های فاقد علمک مجاز نیست.

2- فاصله هوایی بین شیر قفلی ابتدایی لوله کشی ساختمان تا شیر قفلی سر علمک تا مصرف 25 مترمکعب در ساعت 50 سانتی متر لحاظ گردد.

3- در صورت انشعاب دو یا چند رایزر از یک علمک فاصله افقی دو رایزر 12 سانتی متر رعایت گردد.

4- محور رایزر و علمک هم راستا باشد.

5- فاصله هوایی بین رایزر روی علمک تا دیوار پشت آن حداکثر 5 سانتیمتر باشد.

کنتور

1- روی دیوار همسایه نباشد.

2- اجرای دیوار پشت کنتور الزامی است.

3- برای هر واحد مسکونی یک کنتور مجزا اجرا گردد.

4- جهت اجرای جا کنتوری با ظرفیت G10 به بالا بایستی با شرکت گاز هماهنگ شود.

5- در ساختمان هایی که کنتور در راهروی ورودی قرار می گیرد، محل نصب کنتور توسط درب از واحد مسکونی تفکیک شده و تمهیدات لازم برای تهویه دائمی هوا پیش بینی گردد.

لوله

1- درصورتی که قطر لوله گاز بیشتر از قطر استاندارد اجرا گردد همانند اجرای لوله با قطر کمتر از قطر استاندارد لوله برش داده می شود.

2- اجرای شیر قفلی در ابتدای لوله کشی الزامی است.

3- در عبور لوله گاز از چارچوب درب ها که با خرابی قاب صورت می گیرد، پس از انجام لوله کشی تمهیدات لازم برای استحکام چارچوب (قاب) درب انجام پذیرد.

4- حداکثر طول لوله اصلی از علمک تا کنتور 25 متر باشد.

5- اجتناب از اجرای لوله به صورت بارفیکسی

6- لوله بعد از کنتور بیرون ملک نباشد.

7- عبور لوله از دیوارهای باربر با غلاف فلزی دو سایز بالاتر از لوله اجرا گردد و فضای بین لوله و غلاف با مواد عایقی مانند قیر پر شود. همچنین دو سر غلاف باید با استفاده از لاستیک، مسدود و درون غلاف جوش نباشد.

8- شیر اصلی روی رایزر پایین رونده اجرا گردد.

9- تعداد اتصالات پشت سر هم از دو عدد بیشتر نباشد.

10- اجرای لوله رابط بین علمک تا کنتور به صورت روکار باشد.

5/5 - (1 امتیاز)